ĐẢNG ỦY TRƯỜNG THPT TRẦN QUỐC TOẢN TỔ CHỨC QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:

Thực hiện hướng dẫn của Huyện ủy Ea Kar về tổ chức quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Sáng ngày 10 tháng 04 năm 2021, Đảng ủy trường THPT Trần Quốc Toản đã tổ chức Hội nghị quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII và Đại hội Đảng bộ Huyện Ea Kar lần thứ IX nhiệm kỳ 2020-2025. Tham gia Hội nghị có đầy đủ cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

       Thay mặt Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Quốc Thanh bí thư Đảng ủy đã báo cáo trước Hội nghị về những vấn đề cơ bản nhất của nghị quyết đại hội Đảng các cấp, đồng thời nhấn mạnh những nội dung quan trọng liên quan đến định hướng phát triển của địa phương nhất là những nội dung có liên quan đến giáo dục.

Đồng chí Nguyễn Quốc Thanh- Bí thư Đảng ủy báo cáo trong Hội nghị

    Sau hội nghị, Đảng ủy Trường THPT Trần Quốc Toản xây dựng chương trình hành động đồng thời chỉ đạo các chi bộ xây dựng chương trình hành động, lồng ghép các nội dung nghị quyết vào trong sinh hoạt chi bộ. Gắn các nội dung chương trình cụ thể với phân công công việc cho từng chi bộ, cán bộ, đảng viên và quần chúng sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.

                                                                                                        Bài và ảnh: Nguyễn Thị Phượng