ĐẢNG ỦY TRƯỜNG THPT TRẦN QUỐC TOẢN: HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT, CHUYÊN ĐỀ NĂM 2020 VÀ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2019

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:

Sáng ngày 21.02.2020, Đảng ủy trường THPT Trần Quốc Toản đã tổ chức Hội nghị quán triệt nghị quyết, chuyên đề năm 2020 và tổng kết Đảng năm 2019. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Minh, Bí thư Đảng ủy trường THPT Trần Quốc Toản cùng toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ.

Toàn cảnh Hội nghị

 Đồng chí Nguyễn Hữu Minh, Bí thư Đảng ủy trường THPT Trần Quốc Toản phát biểu quán triệt nghị quyết, chuyên đề năm 2020 và tổng kết Đảng năm 2019

     Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo của đồng chí Nguyễn Hữu Minh, Bí thư Đảng ủy trường THPT Trần Quốc Toản truyền đạt một số nội dung cơ bản của chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong đó bao gồm các nội dung chính: Tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới. Thông qua nội dung chuyên đề năm 2020, mỗi cán bộ, đảng viên trường THPT Trần Quốc Toản học tập và làm theo Bác bằng những hành động cụ thể gắn với công việc chuyên môn được giao đảm bảo việc học tập, làm theo Bác một cách thiết thực, hiệu quả.

Tiếp ngay sau đó, đồng chí Nguyễn Hữu Minh, Bí thư Đảng ủy trường THPT Trần Quốc Toản đã trình bày bản báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2019. Tổng kết công tác Đảng năm 2019: tổng số đảng viên được đánh giá phân loại năm 2019 là 55 đồng chí, trong đó có 12 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 42 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 01 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ; toàn Đảng bộ có 01 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 3 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đồng chí Thái Lin, Phó bí thư Đảng ủy đọc các quyết định trao Giấy chứng nhận, giấy khen cho tập thể chi bộ, các cá nhân đã hoàn thành xuất sắc trong công tác Đảng năm 2019

 Đồng chí Nguyễn Hữu Minh, Bí thư Đảng ủy trường THPT Trần Quốc Toản thay mặt BCH Đảng bộ trường THPT Trần Quốc Toản trao Giấy chứng nhận tập thể chi bộ 02 được xếp loại chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019

Đồng chí Nguyễn Hữu Minh, Bí thư Đảng ủy trường THPT Trần Quốc Toản thay mặt BCH Đảng bộ trường THPT Trần Quốc Toản trao giấy khen cho tập thể chi bộ 2 và 2 đồng chí Nguyễn Thị Phượng và Đinh Hồng Việt đã hoàn thành xuất sắc trong công tác Đảng năm 2019

Bài,ảnh: Đoàn Hân – Ngô Tất Thành