ĐẢNG ỦY ĐẢNG ỦY TRƯỜNG THPT TRẦN QUỐC TOẢN TỔ CHỨC SƠ KẾT THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05-CT/TW.

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:

Thực hiện kế hoạch số 21-KH/HU ngày 14 tháng 03 năm 2021 của Huyện ủy Ea Kar về tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.  Ngày 10 tháng 04 năm 2021, Đảng ủy trường THPT Trần Quốc Toản đã tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện chỉ thị 05-CT/TW giai đoạn 2016-2021.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

      Thay mặt Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Quốc Thanh bí thư Đảng ủy đã trình bày báo cáo sơ kết đánh giá lại những kết quả đạt được và hạn chế trong việc thực hiện chỉ thị trong thời gian qua đồng thời đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện của Đảng bộ trong thời gian tới.

      Trong 05 năm qua dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, các cấp ủy chi bộ phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được triển khai rộng rãi trong toàn Đảng bộ. Qua từng năm tùy theo chủ đề Đảng ủy xây dựng kế hoạch, hướng dẫn xây dựng bản đăng ký của từng cá nhân đảng viên gắn với công việc cụ thể được giao, lồng ghép các nội dung học tập vào chương trình giảng dạy các bộ môn phù hợp như Lịch sử, Ngữ văn, Giáo dục công dân… Thông qua việc học tập đã tạo ra sự chuyển biến trong hành động, việc làm hàng ngày của từng cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Quốc Thanh- Bí thư Đảng ủy báo cáo trong Hội nghị

           Qua 05 năm thực hiện Chỉ thị, nhiều cá nhân, tập thể của Đảng bộ đã đạt nhiều thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tại Hội nghị, Đảng ủy đã tặng giấy khen cho các đồng chí là cá nhân tiêu biểu trong phong trào.

Đại diện Đảng ủy vá các cá nhân được khen thưởng

      Với những kết quả đã đạt được, toàn thể đảng viên Đảng bộ Trường THPT Trần Quốc Toản quyết tâm tiếp tục vượt qua khó khăn để đạt được những kết quả to lớn hơn trong những chặng đường tiếp theo.

                                                                                                                         Bài và ảnh: Nguyễn Thị Phượng