Hoạt động Dạy & Học

Kho bài giảng

Kho bài giảng

Lượt xem:

Xem tại đây [...]

Thời gian biểu thực hiện từ thứ 2 ngày 18/5/2020

Thời gian biểu thực hiện từ thứ 2 ngày 18/5/2020

Lượt xem:

[...]

Số 17: Thời khóa biểu thay đổi, thực hiện từ thứ 2 ngày 18/5/2020.

Số 17: Thời khóa biểu thay đổi, thực hiện từ thứ 2 ngày 18/5/2020.

Lượt xem:

Xem thời khóa biểu tại đây [...]

Số 16: Thời khóa biểu thay đổi, thực hiện từ thứ 2 ngày 11/5/2020.

Số 16: Thời khóa biểu thay đổi, thực hiện từ thứ 2 ngày 11/5/2020.

Lượt xem:

Xem thời khóa biểu tại đây [...]

Số 15: Thời khóa biểu thay đổi, thực hiện từ thứ 2 ngày 04/5/2020.

Số 15: Thời khóa biểu thay đổi, thực hiện từ thứ 2 ngày 04/5/2020.

Lượt xem:

Xem thời khóa biểu tại đây [...]

Số 14: Thời khóa biểu thay đổi, thực hiện từ thứ 2 ngày 27/4/2020.

Số 14: Thời khóa biểu thay đổi, thực hiện từ thứ 2 ngày 27/4/2020.

Lượt xem:

Xem thời khóa biểu tại đây [...]

Danh sách tách lớp theo buổi sáng, chiều từ ngày 27/4/2020.

Danh sách tách lớp theo buổi sáng, chiều từ ngày 27/4/2020.

Lượt xem:

10C01 10C02 10C03 10C04 10C05 10C06 10C07 10C08 10C09 10C10 11B01 11B02 11B03 11B04 11B05 11B06 11B07 11B08 11B09 11B10 12A01 12A02 12A03 12A04 12A05 12A06 12A07 12A08 12A09 [...]

Thời gian biểu học trực tuyến từ ngày 20/4/2020

Thời gian biểu học trực tuyến từ ngày 20/4/2020

Lượt xem:

[...]

Thời khóa biểu học trực tuyến thực hiện từ ngày 20/4/2020.

Thời khóa biểu học trực tuyến thực hiện từ ngày 20/4/2020.

Lượt xem:

Xem thời khóa tại đây [...]

Hướng dẫn dạy học trực tuyến từ ngày 20/4/2020

Hướng dẫn dạy học trực tuyến từ ngày 20/4/2020

Lượt xem:

[...]

Nội quy lớp học trực tuyến

Nội quy lớp học trực tuyến

Lượt xem:

[...]

Trang 1 / 212