Trường THPT Trần Quốc Toản (huyện Ea Kar): Hội nghị tuyên dương Điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:

Chiều 28/05, trường THPT Trần Quốc Toản (Huyện Ea Kar) đã long trọng tổ chức Hội nghị tuyên dương Điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước của tỉnh lần thứ XI và của ngành Giáo dục năm 2020.

Hội nghị đã Tổng kết đánh giá kết quả phong trào thi đua yêu nước nói chung và phong trào thi đua “ Đồi mới sáng tạo trong dạy và học” của nhà trường nói riêng trong giai đoạn 2015 – 2020 nhằm khẳng định những thành quả tích cực đạt được, đồng thời chỉ ra những tồn tại, yếu kém cần khắc phục và đề ra những giải pháp đổi mới công tác thi đua khen thưởng trong thời gian tới.

Trên cơ sở đó biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020, tuyên dương các các gương điển hình tiêu biểu nhiều năm trong trường nhằm khơi dậy và tạo động lực phấn đấu thi đua thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng, kế hoạch chương trình của Đảng ủy, chính quyền trong giai đoạn 2021 – 2025 góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 29-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo cũng như Chỉ thị số 34 –CT/TW, 7/4/2014 của Bộ chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng.

Cùng dự Hội nghị có thầy Nguyễn Hữu Minh, Bí thư Đảng ủy, phó hiệu trưởng nhà trường; thầy Nguyễn Quốc Thanh, Phó bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường, các thầy trong Đảng ủy và toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.

Báo cáo tại Hội nghị, thầy Nguyễn Quốc Thanh, Hiệu trưởng nhà trường đã ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương các thành tích mà thầy cô giáo đã đạt được trong giai đoạn 2015 – 2020. Thầy cũng bày tỏ tin tưởng các điển hình tiên tiến sẽ tiếp tục phát huy kết quả đạt được, ra sức thi đua phấn đấu dạy tốt – học tốt và là hạt nhân trong các phong trào thi đua của trường, của ngành.

Tại buổi Lễ, cô Nguyễn Thị Phượng, Chủ tịch Công đoàn đã đại diện Hội đồng Thi đua- Khen thưởng trường đã công bố các quyết định khen thưởng, trong đó 02 nhà giáo và 01 tổ được vinh danh là điển hình tiên tiến cấp trường giai đoạn 2015 – 2020 đó là cô Nguyễn Thị Phượng và cô Cao Ái Ly; Tổ Sinh Công nghệ;  02 nhà giáo; 01 tổ được đề nghị tuyên dương cấp Sở đó là cô Đặng Thị Thanh Nga (môn Sinh) và cô Trần Thị Hồng Nga (môn Địa);  tổ Sử Địa Giáo dục công dân. Bên cạnh đó, Ban Thi đua – Khen thưởng tiếp tục phát động phong trào thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi, nhiệm vụ trọng tầm năm học 2020 – 2021. Tập trung triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua “ Đổi mới sáng tạo dạy và học”; “ cả nước chung tay vì người nghèo”; “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “ Đền ơn đáp nghĩa”; “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “ Phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở”…

Thầy Nguyễn Hữu Minh, Bí thư Đảng ủy, phó hiệu trưởng nhà trường đã lên trao tặng Giấy khen và phần thưởng cho Tổ Sinh Công nghệ điển hình tiên tiến cấp trường giai đoạn 2015 – 2020 (ảnh: Đoàn Hân)

 Thầy Nguyễn Quốc Thanh, Hiệu trưởng nhà trường lên trao tặng Giấy khen và phần thưởng cho cô giáo Cao Ái Ly và cô Nguyễn Thị Phượng điển hình tiên tiến cấp trường giai đoạn 2015 – 2020

(ảnh: Đoàn Hân)

Thông qua hội nghị, khẳng định các bài học kinh nghiệm về tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng, kinh nghiệm về xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh các phong trào thi đua và công tác thi đua khen thưởng của trường. Hội nghị cũng là một trong chuỗi những hoạt động có ý nghĩa thiết thực chào mừng các ngày kỷ niệm lớn trong năm 2019 – 2020, chào mừng đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Thi đua yêu nước các cấp trong năm 2020.

Bài, ảnh: Đoàn Hân