Danh sách các nhà hảo tâm


DANH SÁCH CÁC NHÀ HẢO TÂM ỦNG HỘ QUỸ ĐỒNG HÀNH

(Cập nhật ngày 23/11/2019)

TT Họ và tên Địa chỉ Số tiền Ngày nhập Ghi chú
1 Nhóm cựu học sinh Trường THPT Trần Quốc Toản 5.000.000đ Niên khóa 1998-2001
2 Nguyễn Quốc Thanh Hiệu trưởng, trường THPT Trần Quốc Toản 1.000.000đ
3 Phan Ngọc Tùng Phó giám đốc cty TMDV Thiên An Phát – 606 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, TP.HCM 10.000.000đ Cựu học sinh niên khóa 1994-1997
4 Nguyễn Mạnh Hùng Giáo viên, trường THPT Trần Quốc Toản 500.000đ Cựu học sinh niên khóa 1996-1999
5 Nguyễn Thị Phượng Giáo viên, trường THPT Trần Quốc Toản 500.000đ Cựu học sinh niên khóa 1996-1999
6 Nguyễn Đức Hòa Giáo viên, trường THPT Trần Quốc Toản 500.000đ Cựu học sinh
7 Nhóm cựu học sinh lớp A2 Trường THPT Trần Quốc Toản 1.000.000đ Niên khóa 2011-2014
8 Anh Đại và Chị Nguyện Trung tâm ngoại ngữ Supper Kid II – Ea Knốp, Ea Kar 1.000.000đ Phụ huynh học sinh
9 Ngô Tất Thành Giáo viên, trường THPT Trần Quốc Toản 700.000đ 11/11/2019 Cựu học sinh niên khóa 1997-2000
10 Trần Thị Thu Phương Giáo viên, trường THPT Trần Quốc Toản 500.000đ 12/11/2019 Cựu học sinh niên khóa 1998-2001
11 Bùi Văn An, Nguyễn Thị Hằng Khang Giáo viên, trường THPT Trần Quốc Toản 1.500.000đ 18/11/2019 Cựu học sinh
12 Thái Lin, Phạm Minh Quyên Phó hiệu trưởng, Giáo viên, trường THPT Trần Quốc Toản 1.000.000đ 18/11/2019
13 Thân Thị Thanh Thúy Giáo viên, trường THPT Trần Quốc Toản 500.000đ 18/11/2019 Cựu học sinh
14 Huỳnh Văn Thiên Giáo viên, trường THPT Trần Quốc Toản 500.000đ 18/11/2019 Cựu học sinh niên khóa 1998-2001
15 Đoàn Văn Hân Giáo viên, trường THPT Trần Quốc Toản 500.000đ 23/11/2019
16 Nguyễn Thị Thu Hương Giáo viên, trường THPT Trần Quốc Toản 500.000đ 23/11/2019 Cựu học sinh niên khóa 1997-2000
17 Trần Thị Nhung Giáo viên, trường THPT Trần Quốc Toản 500.000đ 23/11/2019 Cựu học sinh niên khóa 1998-2001
18 Nguyễn Thị Thủy Giáo viên, trường THPT Trần Quốc Toản 500.000đ 23/11/2019 Cựu học sinh niên khóa 1997-2000
Tổng 26.200.000đ

Trang chủ