Thời khóa biểu

Các phương án thời khóa biểu dạy học ứng phó với dịch bệnh Covid-19

Các phương án thời khóa biểu dạy học ứng phó với dịch bệnh Covid-19

Lượt xem:

Phương án 1: Dạy học trực tiếp toàn trường >>> Xem tại đây Phương án 2: Dạy học trực tuyến toàn trường >>>Xem tại đây Phương án 3: Dạy học trực tiếp (trong đó xã Ea Đar thuộc vùng vàng) >>>Xem [...]

Thời khoá biểu học kỳ I, năm học 2021-2022 – Thực hiện từ thứ Hai, ngày 04/10/2021

Thời khoá biểu học kỳ I, năm học 2021-2022 – Thực hiện từ thứ Hai, ngày 04/10/2021

Lượt xem:

QUY ĐỊNH THỜI GIAN HỌC TRỰC TUYẾN BUỔI SÁNG: – Tiết 1: Từ 07g00 đến 08g00 – Tiết 2: Từ 08g00 đến 09g00 – Tiết 3: Từ 09g00 đến 10g00 – Tiết 4: Từ 10g00 đến 11g00 BUỔI CHIỀU: [...]

Thời khoá biểu học kỳ I, năm học 2021-2022 – Thực hiện từ thứ Hai, ngày 27/9/2021

Thời khoá biểu học kỳ I, năm học 2021-2022 – Thực hiện từ thứ Hai, ngày 27/9/2021

Lượt xem:

>>>XEM THỜI KHOÁ BIỂU TẠI ĐÂY [...]

Thời khoá biểu học kỳ I, năm học 2021-2022 – Thực hiện từ thứ Hai, ngày 20/9/2021

Thời khoá biểu học kỳ I, năm học 2021-2022 – Thực hiện từ thứ Hai, ngày 20/9/2021

Lượt xem:

>>>XEM THỜI KHÓA BIỂU TẠI ĐÂY [...]

Thời khoá biểu học kỳ I, năm học 2021-2022 – Thực hiện từ ngày 06/9/2021

Thời khoá biểu học kỳ I, năm học 2021-2022 – Thực hiện từ ngày 06/9/2021

Lượt xem:

QUY ĐỊNH THỜI GIAN HỌC BUỔI SÁNG: – Tiết 1: Từ 07g00 đến 08g00 – Tiết 2: Từ 08g00 đến 09g00 – Tiết 3: Từ 09g00 đến 10g00 – Tiết 4: Từ 10g00 đến 11g00 BUỔI CHIỀU: – Tiết [...]

Thời khóa biểu học kỳ II, thực hiện từ ngày 01/02/2021

Thời khóa biểu học kỳ II, thực hiện từ ngày 01/02/2021

Lượt xem:

>>>Xem thời khóa biểu tại đây [...]

Thời khóa biểu học kỳ II, thực hiện từ ngày 25/01/2021

Thời khóa biểu học kỳ II, thực hiện từ ngày 25/01/2021

Lượt xem:

>>>Xem thời khóa biểu tại đây [...]