Thông báo thời gian tổ chức đăng ký, kế hoạch và hướng dẫn tuyển sinh quân sự năm 2019

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:

Download (PDF, Unknown)

Download (PDF, Unknown)

Download (PDF, Unknown)

Kế hoạch tuyển sinh quân sự năm 2019

Hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh quân sự năm 2019