Thời khoá biểu học kỳ I, năm học 2021-2022 – Thực hiện từ thứ Hai, ngày 04/10/2021

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:

QUY ĐỊNH THỜI GIAN HỌC TRỰC TUYẾN

BUỔI SÁNG:
– Tiết 1: Từ 07g00 đến 08g00
– Tiết 2: Từ 08g00 đến 09g00
– Tiết 3: Từ 09g00 đến 10g00
– Tiết 4: Từ 10g00 đến 11g00
BUỔI CHIỀU:
– Tiết 1: Từ 14g00 đến 15g00
– Tiết 2: Từ 15g00 đến 16g00
– Tiết 3: Từ 16g00 đến 17g00
*Thời gian môn học 60 phút/môn: 10 phút đầu HS đăng nhập lớp học, ổn định lớp, GV bộ môn điểm danh HS; 45 phút tiếp theo dạy học theo nội dung chương trình; 05 phút cuối giao bài mới, điểm danh HS.
>>>XEM THỜI KHÓA BIỂU TẠI ĐÂY