Khai mạc Ngày hội văn hóa các dân tộc huyện Ea Kar năm 2020

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:

 

Nhằm lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ trọng đại của đất nước, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020); Đại hội Đảng bộ huyện Ea Kar lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII; là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trên địa bàn huyện. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc; đẩy mạnh hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao ở cơ sở; lồng ghép công tác tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đáp ứng nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa, thể thao của quần chúng  nhân dân, động viên nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020, góp phần nâng cao chất lượng phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Chương trình Quốc gia xây dựng Nông thôn mới và đô thị văn minh trên địa bàn huyện.

    Sáng ngày 1.2 tại xã Cư Prông huyện Ea Kar đã khai mạc các hoạt động trong khuân khổ Ngày hội văn hóa các dân tộc huyện Ea Kar năm 2020. Chương trình có sự tham gia của đông đảo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, các đơn vị trung ương trên địa bàn huyện, ngành giáo dục huyện, các trường THPT và các xã, thị trấn. Mỗi đơn vị thành lập một đoàn vận động viên tham gia thi đấu các môn thi  và các trò chơi dân gian tại Ngày hội.

      Ngày hội Văn hóa các dân tộc huyện Ea Kar năm 2020 được tổ chức thi đấu chính thức 12 môn thi gồm: Kéo co, Nhảy bao bố, Cà kheo, Tung còn, Đánh cù, Lày cỏ, Bịt mắt bắt vịt, Bắt cá, Giã bánh giày, Giã cốm, Mâm ẩm thực, Trại đẹp. Ngày hội Văn hóa các dân tộc huyện Ea Kar năm 2020 đã tạo bầu không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân, qua đó khơi dậy, bảo tồn và phát huy nét văn háo truyền thống của đồng bào các dân tộc và văn hóa đặc trưng Tây Nguyên và là ngày hội Đại đoàn kết các dân tộc đang sinh sống trên địa bàn huyện.

  *Một số hình ảnh ghi nhận tại Ngày hội

        BTC tặng Cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia Ngày hội

Các đoàn tham gia Ngày hội…

Không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân

    Bài, ảnh: Đoàn Hân – Ngô Tất Thành