Danh sách giáo viên tham gia tập huấn phương pháp, trắc nghiệm 09/2017.

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:

Quyết định và danh sách báo cáo viên tập huấn phương pháp, trắc nghiệm.

Download (DOC, 24KB)

Hướng dẫn tập huấn phương pháp, trắc nghiệm.

Download (DOC, 18KB)

Danh sách giáo viên tham gia tập huấn phương pháp, trắc nghiệm 09/2017.

Download (XLS, 7KB)