Kế hoạch đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2020 và Kế hoạch khám sức khoẻ Tuyển sinh quân sự năm 2020

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:

Download (PDF, Unknown)