Hướng dẫn ghi phiếu đăng ký dự thi THPT quốc gia và xét tuyển Đại học; Cao đẳng, Trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên năm 2018

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:

Download (PDF, Unknown)

Danh mục mã trường, khu vực ưu tiên, mã  xã khó khăn và đặc biệt khó khăn trên cả nước