Hướng dẫn Điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển năm 2020

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:

>> Hướng dẫn điều chỉnh trực tuyến

>> Hướng dẫn điều chỉnh trực tiếp

>> Mẫu phiếu đăng ký điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT