Cuộc thi khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh tỉnh Đắk Lắk năm 2018

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:

Số: 1057/SGDĐT- CTTT – V/v phát động hưởng ứng cuộc thi khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh tỉnh Đắk  Lắk năm 2018

Kính gửi:

– Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;

– Các trường THPT, phổ thông có nhiều cấp học;

– Các đơn vị trực thuộc.

Thực hiện Kế hoạch số 5301/KH-UBND ngày 02/7/2018 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc tổ chức cuộc thi khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh tỉnh Đắk Lắk năm 2018 (gọi tắt là Cuộc thi); Căn cứ Quyết định số 1461/QĐ-UBND ngày 29/6/2018 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc Ban hành Thể lệ Cuộc thi Khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh tỉnh Đắk  Lắk năm 2018 (có các văn bản đính kèm), Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện những nội dung cụ thể như sau:

  • Tổ chức phát động, hưởng ứng Cuộc thi đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên của nhà trường, đơn vị; bằng các hình thưc phù hợp, tuyên truyền đến phụ huynh học sinh và nhân dân những thông tin liên quan đến Cuộc thi để họ được biết, nghiên cứu tìm hiểu và đăng ký tham gia.
  • Có biện pháp động viên, hỗ trợ những cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đủ các điều kiện được quy định trong Thể lệ Cuộc thi để họ hoàn chỉnh ý tưởng, đề án, sản phẩm… tham gia Cuộc thi đảm bảo chất lượng, hiệu quả.
  • Báo kết quả tham gia của đơn vị về Sở Giáo dục và Đào tạo sau khi Cuộc thi kết thức qua email nội bộ phòng Chính trị tư tưởng để Sở tổng hợp báo cáo về Ban tổ chức.

Nhận được công văn đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện. Mọi thông tin Liên hệ  phòng Chính trị tư tưởng – Sở Giáo dục và Đào tạo, địa chỉ số 08 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột. Điện thoại 0262.3.811388/.

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)
GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)