Hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức Cuộc thi KHKT cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2018-2019

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:

Số 3521/BGDĐT-GDTrH, ngày 17/8/2018 – Hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức Cuộc thi KHKT cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2018-2019

Download (PDF, Unknown)