Công an tỉnh Đắk Lắk thông báo và hướng dẫn tuyển sinh vào các Học viện, trường Công an Nhân dân hệ chính quy năm 2017

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:

Download (PDF, Unknown)