Các phương án thời khóa biểu dạy học ứng phó với dịch bệnh Covid-19

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:

Phương án 1: Dạy học trực tiếp toàn trường >>> Xem tại đây

Phương án 2: Dạy học trực tuyến toàn trường >>>Xem tại đây

Phương án 3: Dạy học trực tiếp (trong đó xã Ea Đar thuộc vùng vàng) >>>Xem tại đây